Akční plán WP29 pro rok 2017

Priority a cíle WP29 v souvislosti s přípravou na příchod GDPR pro rok 2017

WP29 dne 3. ledna 2017 přijala svůj Akční plán pro rok 2017, který navazuje na priority loňského roku a zároveň stanovuje nové cíle a výstupy pro rok 2017.

Konkrétně se WP29 zavázala dokončit své práce na pokynech k: (i) vydávání osvědčení; (ii) zpracování představujícímu...

Celý článek

Šetření na místě prováděné Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže před soudem

Krajský soud vydal první předběžné opatření související se šetřením na místě ÚOHS

Budou tomu už tři roky, co Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl ve věci DELTA PEKÁRNY, že soudní přezkum šetření na místě, který provedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v této společnosti, nebyl podroben náležité soudní kontrole. Jako reakci na tuto...

Celý článek

Prosincové plenární zasedání WP29

WP29 plní svůj akční plán pro rok 2016

V závěru roku 2016 se uskutečnilo plenární zasedání Pracovní skupiny podle článku 29 Směrnice (dále jen „WP29“). Během zasedání byly diskutovány zejména otázky související s (i) implementací GDPR; (ii) Štítem EU–USA na ochranu soukromí (tzv. „Privacy Shield“); a...

Celý článek

AML: jsou testy pro zjednodušenou kontrolu (§13 (1) f) AML opravdu kumulativní?

Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) se identifikace klienta se musí provádět OSOBNĚ; ale když klient splňuje podmínky podle §13 AML, může se provádět pouze identifikace zjednodušená, která osobní jednání nevyžaduje. Zásadní otázkou je, zda podmínky podle §13, odst. 1), písm. f) jsou kumulativní, nebo stačí, aby byla splněná kterákoliv z nich.

§ 13 Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta

(1) Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů s potenciálně nižším rizikem zneužití...

Celý článek

Adventní hitparáda právních zásad

Právní zásady - vítaní pomocníci v řešení interpretačních a aplikačních nesnází. Některé jsou notoricky známé, jiné spíše opomíjené, či přímo hluboce zapomenuté. Některé ustálené, zatímco význam jiných se v čase mírně mění. Jedno je ale jisté - při praktické aplikaci práva - nejen toho regulačního - se bez nich neobejdete.

Proto zakládám toto diskusní vlákno s otázkou na vnímání právních zásad (použitelných ve veřejném/regulačním právu) ve třech kategoriích – jaká je podle Vás v praxi:

  1. Nejčastější (nejvíc pomáhá)?
  2. Nejzapomenutější (pomáhala by, jen kdyby byla trochu populárnější)?
Celý článek

Citlivá diskuze o živých případech

Příspěvky zveřejněné na tomto webu nesmí ovlivňovat probíhající řízení

Redakční rada považuje za důležité, aby nebyl tento web žádným způsobem zneužíván k ovlivňování regulátorů v jakýchkoliv řízeních, které vedou. Konkrétní případy je tak zásadně možno diskutovat pouze po nabytí právní moci, a to pochopitelně pouze věcně a slušně.

Celý článek

Nepublikujeme oficiální stanoviska

Příspěvky zveřejněné na tomto webu nepředstavují oficiální stanoviska regulátorů

Přestože je tento web podporován některými regulátory, vezměte prosím na vědomí následující upozornění: Pokud se zde k jakékoliv otázce vyjadřuje některý z pracovníků kteréhokoliv regulátora, vyjadřuje zde pouze svůj vlastní odborný názor. Pokud není výslovně uveden...

Celý článek

Reglaw.cz je tu; a hledá dobrovolníky

U příležitosti Svatomartinské konference ÚOHS spouštíme naživo zkušební verzi portálu pro všechny regulatorní právníky. Pro činnost tohoto portálu hledáme dobrovolníky na pozice editorů jednotlivých předpisů či jejich částí.

Editorská činnost není nijak placená, ale má mnoho jiných výhod a je vhodná zejména pro zkušené právníky, kteří zvlášť dobře ovládají některou oblast regulačního práva. Pokud se chcete zapojit, čtěte dál.

Editorství jednotlivých paragrafů

Každý paragraf jednotlivých...

Celý článek

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback