Prosincové plenární zasedání WP29

1

WP29 plní svůj akční plán pro rok 2016

V závěru roku 2016 se uskutečnilo plenární zasedání Pracovní skupiny podle článku 29 Směrnice (dále jen „WP29“). Během zasedání byly diskutovány zejména otázky související s (i) implementací GDPR; (ii) Štítem EU–USA na ochranu soukromí (tzv. „Privacy Shield“); a (iii) obnovením podskupiny pro vymáhání práva odpovědné především za koordinaci donucovacích opatření národních orgánů pro ochranu údajů v přeshraničních případech.

Pokyny k GDPR

V rámci diskuze ohledně implementace GDPR vydala WP29 tři očekávané pokyny a splnila tak své předsevzetí podle akčního plánu pro rok 2016. Jmenovitě se jedná o následující pokyny: (i) Pokyny k právu na přenositelnost údajů (včetně přílohy); (ii) Pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (včetně přílohy); a (iii) Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu (včetně přílohy).
Za účelem doplnění těchto pokynů, skupina WP29 uvítá jakékoliv další připomínky, které k nim zainteresované strany mohou mít, a to do konce ledna 2017. Připomínky směřujte na adresu: JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu a presidenceg29@cnil.fr.
Očekávány jsou, mimo jiné, dále pokyny k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. „DPIA“) a pokyny k osvědčením podle článku 42 GDPR.

Provádění Privacy Shieldu

WP29 měla na svém prosincovém zasedání rovněž příležitost dále vymezit provádění Privacy Shieldu.
Za tímto účelem skupina WP29 přijala specifické komunikační nástroje pro jednotlivcespolečnosti, které mohou být použity národními orgány pro ochranu údajů jako základ pro jejich vlastní komunikaci.
WP29 rovněž potvrdila, že bude zastávat roli centralizovaného orgánu EU, jakožto orgánu zřízeného v rámci mechanismu Privacy Shield a zabývajícího se stížnostmi jednotlivců týkajících se údajů přenesených do Spojených států pro komerční účely a dále zpřístupňovaných pro účely národní bezpečnosti. Prováděcí opatření WP29 pro tyto účely mají být přijata na příštím plenárním zasedání WP29 v únoru 2017.
Podrobnější informace jsou dostupné v Tiskové zprávě WP29 a na webových stránkách WP29.

Diskuze
[1] Janka Brezániová / 11. 1. 2017 / ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady:
(i) pokynů k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, a
(ii) pokynů k právu na přenositelnost údajů – dostupné na https://www.uoou.cz/…tine/d-22205.

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback