Pravidla

Texty publikované na tomto portálu můžete používat pro nekomerční účely v souladu s licenčními podmínkami uvedenými zde.

Anonymní a registrovaní uživatelé

Neregistrovaní uživatelé mohou na tomto portálu vkládat příspěvky do diskusí. Pokud chcete sami diskusi zahájit, či uveřejnit vlastní komentář k některému paragrafu, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete publikovat článek, musí Vaše registrace navíc projít schválením některého z editorů, který ověří Vaši identitu a zároveň Vám může být nápomocen při úpravách či konzultacích Vašich příspěvků.

Alias nebo skutečné jméno?

Diskusní příspěvky a komentáře můžete publikovat pod aliasem, články pouze pod skutečným jménem.

Loga u článků a internetové stránky u komentářů

Autoři, kteří sami (nebo prostřednictvím svých firem) poskytli našemu portálu příspěvek na provozní náklady, mohou vedle svého jména u článků či komentářů publikovat též logo své firmy a odkaz na její web.

Pouze slušné diskuse

Na tomto portálu podporujeme jen slušnou diskusi. Jakékoliv příspěvky, které jsou urážející, či jinak nevhodné, budou smazány a jejich autorům může být zrušena registrace a zablokován další přístup a právo vkládat diskusní příspěvky.

Pořadí zobrazení příspěvků (ranking index)

Komentáře a články se zobrazují podle ranking indexu, který sestavuje vývojový tým pracující pro reglaw.cz. Kromě strojového zpracování může být některým příspěvkům či autorům redakční radou udělen osobní ranking index.

Redakční rada – nejvyšší orgán pro řešení sporů

Pokud kdokoliv nesouhlasí s editorským zásahem, vymazáním některého příspěvku či se zásahy do ranking indexu, nechť si stěžuje kterémukoliv editorovi či přímo redakční radě (redakce@reglaw.cz). Pokud editor stížnost kladně nevyřídí, postoupí ji redakční radě k projednání.

Výkladová stanoviska

Výkladová stanoviska vydává výhradně redakční rada. Návrh na vydání výkladového stanoviska může předkládat pouze některý ze členů redakční rady a patronů tohoto portálu. Pokud tedy považujete za žádoucí vydání výkladového stanoviska, obraťte se na někoho ze členů redakční rady či na jejího tajemníka.

Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback