Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 276/2003 Sb., se mění takto:
1. Položka 155 zní:
„Položka 155
Podání námitky proti vyřízení reklamace Kč 100,–“.
2. Položka 156 zní:
"Položka 156

 1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu

  aa) radiotelefonních a radiotelegrafních

  vysílacích rádiových zařízení

  umístěných na palubách letadel a lodí

  • radiotelefonních Kč 400,–
  • radiotelegrafních Kč 600,–

  ab) radiotelefonních a radiotelegrafních

  pozemních vysílacích rádiových

  zařízení pohyblivé letecké

  a pohyblivé plavební služby

  • radiotelefonních Kč 300,–
  • radiotelegrafních Kč 400,–

  ac) radiotelefonních a radiotelegrafních

  pozemních vysílacích rádiových

  zařízení provozovaných v pásmu

  krátkých vln

  • radiotelefonních Kč 300,–
  • radiotelegrafních Kč 400,–

  ad) vysílacích rádiových zařízení pro

  amatérskou radiokomunikační službu Kč 400,–

 2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn

  v průkazu odborné způsobilosti Kč 200,–".
  3. Položka 157 zní:

„Položka 157
Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti Kč 1 000,–
Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů Kč 500,–“.
4. Položka 158 zní:
"Položka 158

 1. Podání návrhu na rozhodnutí sporu,

  s výjimkou sporu o plnění povinnosti

  k peněžitému plnění, mezi osobou vykonávající

  komunikační činnost na straně jedné,

  a účastníkem, popřípadě uživatelem

  na straně druhé Kč 200,–

 2. Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou

  sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění,

  mezi osobami vykonávajícími komunikační

  činnosti Kč 10 000,–

 3. Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění

  povinnosti k peněžitému plnění

  4 % z této částky, nejméně Kč 200,–

Poznámka:
Poplatek podle položky v písmeni c) se vybere nejvýše ve výši Kč
500 000.".
5. Položka 159 se zrušuje.
6. Položka 160 zní:
"Položka 160

 1. Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání

  čísel Kč 5 000,–

 2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn

  v oprávnění k využívání čísel Kč 500,–

Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní
orgán čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory
s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace
(hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách
účastnických čísel.".
7. Položka 161 zní:
"Položka 161

 1. Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění

  k využívání rádiových kmitočtů

  aa) pro šíření a přenos rozhlasového nebo

  televizního vysílání (rozhlasová služba) Kč 7 000,–

  ab) pro pevnou službu Kč 5 000,–

  ac) pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 500,–

  ad) pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000,–

 2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn

  v individuálním oprávnění k využívání

  rádiových kmitočtů

  aa) pro šíření a přenos rozhlasového

  a televizního vysílání (rozhlasová

  služba) Kč 500,–

  ab) pro pevnou službu Kč 500,–

  ac) pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 200,–

  ad) pro ostatní radiokomunikační služby Kč 500,–

Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle
§ 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích).".

Komentáře


Poslední diskuze ke komentářům

ZoOOÚ § 4: Objektivní test a princip proporcionality

Osobně jsem považoval dosavadní přístup (subjektivní test) za rozumnější. Regulace je účinná, když…
01/12/2016 / Roman Kramařík

Poslední komentáře

ZVZ § 16: Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek v souvislosti se…

V souvislosti se vznikem nového zadavatele odštěpením od stávajícího zadavatelského subjektu vzniká celá řada otízek v souvislosti se správným stanovením předpokládané hodnoty veřejných zakázek, na…
28/04/2017 / Marek Šimandl 0

ZoOHS § 16: Co lze považovat za nezákonný zásah?

ÚOHS (dále jen „žalovaný“) posuzoval spojení soutěžitelů UNIPETROL a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, spočívající v úplném převzetí kontroly ze strany společnosti UNIPETROL (dále též „žalobce“) nad společností…
03/03/2017 / Eva Zorková 0

ZoOHS § 21b: Může být procesní úkon spočívající v upřesnění předmětu správního…

Nejvyšší správní soud se k této otázce vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 2 As 260/2016. Okolnosti: ****ÚOHS (dále jen „žalovaný“) zahájil s několika soutěžiteli, mezi nimi i se…
06/02/2017 / Eva Zorková 0

Poslední diskuze k článkům

Prosincové plenární zasedání WP29: ČESKÉ NEOFICIÁLNÍ PŘEKLADY POKYNŮ WP29

Úřad včerejšího dne zveřejnil na svých webových stránkách své neoficiální překlady: (i) pokynů k…
11/01/2017 / Janka Brezániová

Adventní hitparáda právních zásad: A co třeba tahle:

Singularia non sunt extendenda, aneb že výjimky je třeba interpretovat restriktivně párkrát mi…
04/01/2017 / Consensus

Nejnovější judikatura

EnergZ § 4: NSS rozhodl ve věci týkající se licence na výrobu elektřiny pro…

Nejvyšší správní soud dnes shledal důvodnou kasační stížnost stěžovatelky FVE III Tuchlovice s. r. o. a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí o udělení licence na…
31/03/2017 / Petr Měšťánek 0

PoZE § 4: Okamžik uvedení výrobny do provozu

K Městskému soudu doputovala žaloba provozovatele FVE (Výrobce) na zrušení rozhodnutí Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce (SEI), kterým SEI Výrobci uložila pokuta za správní delikt…
02/01/2017 / Reglon 0

PoZE § 13: Výrobci energie neplatí za lokální spotřebu příspěvek na OZE

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek…
09/12/2016 / Barbora Šafaříková 0

Feedback